Zonne-energie
Energie van de toekomst. De zon

Zonne-energie

ZONNE-ENERGIE

De zon is de bron van alle leven op aarde. Ze stimuleert ons en spoort ons aan om nieuwe initiatieven in het leven te nemen.

Zonnemodules zijn eenvoudig te monteren en leveren bij lichtinval gelijkstroom. Deze wordt door een omvormer in wisselstroom omgezet en kan vervolgens in het openbare elektriciteitsnet worden gebracht. Een extra meter registreert deze stroom, die u – voor zover u daadwerkelijk hebt geleverd – wordt vergoed.Er bestaan 2 soorten van zonne-energie:

1. fotovoltaïsche energie
2. zonneboiler en –collectorenStap in het zonnetijdperk: maak u een stuk onafhankelijker van de stijgende energieprijzen. De zonne-energie is stil, verlicht uw ecologische afdruk en is voor iedereen toegankelijk.
 
Een zonne-installatie vermijdt om functie van zijn omvang verschillende ton van CO² per jaar te verwerpen en vermindert alsook op deze wijze actief de emissie van broeikaseffect gassen. Het is een zichtbaar en concreet signaal voor de toekomst van onze kinderen.

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kan u best contact opnemen via
CONTACT
 
Zonne-energie kan gebruikt worden om ons dagelijks te voorzien van voldoende warm water voor sanitaire doeleinden.  Vb.   Zonneboiler
 
Maar zonne-energie kan ook gebruikt worden voor ondersteuning van onze verwarming.
 
Hiervoor hebben we zonnecollectoren of buiscollectoren nodig.  De vloeistof dewelke doorheen deze collectoren loopt is op basis van GLYCOL.
 
Nieuw is ook dat er op basis van gewoon tapwater kan gewerkt worden.
 
Buiscollectoren halen een hoger rendement als vlakkeplaat collectoren.
 
Als installateur weten we dat het voor een leek zeer moeilijk is dat alles te begrijpen en te onderzoeken welke mogelijkheden er allemaal zijn.
 
Voor elke nieuw doelgroep is er een gepast pakket beschikbaar.
 
Maar ook een warmtepompboiler uitgerust met een warmtewisselaar kan gecombineerd worden met zonne-energie.
 
Neem vrijblijvend contact ter bespreking van alle mogelijkheden die er zijn.  Contact